Referencia majiteľov:

Ďakujem firme Mifim za profesionálnu realizáciu stavby nášho rodinného domu. Stavba bola budovaná ,,na kľúč” podľa individuálneho projektu. V prípadoch drobných odchýlok od projektu vždy prišli s dobrým návrhom riešenia a po konzultácii s nami tieto návrhy zrealizovali. Komunikácia s firmou bola počas celej výstavby výborná, partnerská, vždy sme sa vedeli dohodnúť.

Miroslav