REFERENCES

Home References

EPD Prellenkirchen ( 2016 )

Referencia majiteľov: S výstavbou sme veľmi spokojní, milo prekvapení s akou ústretovosťou a ochotou sme sa stretli, a to aj pri riešení vecí, ktoré neboli vopred dohodnuté. Najviac sme spokojní s dodržaním termínu a kvalitou. Zuzana.

EPD Modra ( 2016 )

  • EPD-EN
  • NED-EN

EPD Modra ( 2016 )

Firmu Mifim sme si vybrali z niekoľkých možností na základe odporúčaní našimi projektantmi ako overenú firmu pre stavbu pasívnych domov z VPC. Už po prvom kole jednaní a komunikácii s pánom Plevom sme mali jasno v tom, že Mifim nám bude stavať dom. Výstavba potom napredovala prakticky bez problémov.

NED Stupava ( 2016 )

Referencia majiteľov: Ďakujem firme Mifim za profesionálnu realizáciu stavby nášho rodinného domu. Stavba bola budovaná ,,na kľúč” podľa individuálneho projektu. V prípadoch drobných odchýlok od projektu vždy prišli s dobrým návrhom riešenia a po konzultácii s nami tieto návrhy zrealizovali. Komunikácia s firmou bola počas celej výstavby výborná, partnerská, vždy sme sa vedeli dohodnúť. Miroslav

  • EPD-EN
  • NED-EN