KONTAKT

Kontaktný formulár

  Obchodná spoločnosť:

  MIFIM, s.r.o.
  Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina
  Tel./Fax : +421 41 5166135
  Web : www.mifim.sk
  E-mail : mifim@mifim.sk

  Kontaktná osoba:

  Ing. Martin PLEVA – konateľ
  Mobil : +421 918 576 121
  E-mail : martin.pleva@gmail.com

  Fakturačné údaje:

  IČO : 45 285 055
  IČ DPH : SK2022917281
  Zapísaný : Okresný súd Žilina,
  Oddiel : Sro
  Vložka : 52050/L

  Banka : Tatra banka, a.s.
  Číslo účtu : 2928827127/1100
  IBAN : SK76 1100 0000 0029 2882 7127
  SWIFT : TATRSKBX